Nina Miettinen

24-vuotias maantieteen opiskelija ehdolla kuntavaaleissa huhtikuussa 2017!

Just nyt asun Tapulikaupungissa, opiskelen yliopistossa ja harrastan tanssia. Haluun Helsingistä kaupungin, jossa kaikilla on mahdollisuus löytää se oma juttu taustasta ja asuinpaikasta riippumatta.

Teemat

Kaikilla on oikeus siihen, että elämä Helsingissä on muutakin kuin päivästä toiseen jaksamista!

1. Mielekäs harrastus jokaiselle!

Kehitetään liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia niin, että kaikilla on mahdollisuus löytää itselleen mielekäs harrastus varallisuudesta riippumatta. NYT liikunta on ollut mahtava esimerkki kaupunkilaisille ilmaisesta palvelusta, joka kannustaa nuoria kokeilemaan uusia lajeja ja löytämään oman juttunsa! Kehitetään palveluita entisestään ja ulotetaan samantyyppisiä mahdollisuuksia muillekin ikäryhmille! Näin ehkäistään samalla tulevaisuuden terveysongelmia. Parannetaan myös julkisen liikenteen ja pyöräilyn verkostoja siten, että harrastuksiin on helppo liikkua ilman omaa autoa.

2. Edesautetaan nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyttä!

Mielekkäät harrastukset edistävät henkistä hyvinvointia, mutta jokaisella on hetkiä, jolloin tarvitaan kuuntelevia ja auttavia ihmisiä. Se, että mielenterveyden häiriöt ovat nuorten ja opiskelijoiden tavallisimpia terveysongelmia kertoo siitä että just nyt jotain on pielessä yhteiskuntamme rakenteissa. Tällä hetkellä avun saaminen kestää liian kauan, ja samaa asiaa saatetaan hoitaa monessa eri paikassa. Mielenterveystyö tarvitsee yksinkertaisesti lisää resursseja. Mitä nopeammin hoitoon pääsee, sitä nopeammin ehkäistään vakavammat mielenterveyden häiriöt!

3. Kehitetään myös kantakaupungin ulkopuolisia alueita!

Torjutaan alueiden eriarvoistumiskehitys kiinnittämällä erityistä huomiota kantakaupungin ulkopuolelle jäävien alueiden kehitykseen. Esimerkiksi kouluista voidaan tehdä tasa-arvoisempia kohdentamalla resursseja niitä enemmän tarvitseville. Hyödynnetään jokaisen kaupunginosan ainutlaatuisuutta ja tehdään niistä viihtyisiä paikkoja, joista löytyy niin peruspalveluita kuin harrastusmahdollisuuksia. Kaikkien tie ei aina vie keskustaan, poikittaisliikenne tarvitsee seuraavaksi raitiotielinjoja, kuten Tiederatikan!

Yhteystiedot

nina.miettinenhelsinki.fi

Facebook Facebook Facebook